KIT Index 100 - 150Gelieve eerst deze enkele lijntjes te lezen vooraleer U uw DVD bekijkt, dank U.

De KIT magazines die U op deze DVD vindt zijn PDF bestanden. Om deze te kunnen lezen op uw PC/Mac moet eerst het programma Adobe Reader geïnstalleerd worden. Dit kan U gratis downloaden op volgend adres : www.adobe.com " Get Adobe Reader " . De versie 9 is voor het ogenblik beschikbaar. De KIT bestanden kunnen gelezen worden door de versies 7 en hoger.

Tot nr 133 werd KIT gepubliceerd in twee afzonderlijke edities : in het Frans en het Nederlands. Deze magazines staan op de DVD in twee afzonderlijke bestanden, de Franse versie met de vermelding " FR " en de Nederlandse versie met de vermelding " NL ".
Vanaf nr 134 is KIT tweetalig en hebben de nummers dus geen bijkomende vermelding.

De KIT’s 100 tot 133 werden gescand door gebruik te maken van de magazines, maar vanaf nr 134 werden de PDF’s rechtstreeks gerealiseerd vanaf de software voor het opmaken van de pagina’s.

De index (in subfolder DATA) werd gemaakt met Microsoft Excel "INDEX_Excel" (.xls) en daardoor kan er gefilterd worden in alle categorieën. Door te klikken op het nummer van het magazine wordt de PDF van de gewenste KIT geopend.
Hij is ook beschikbaar voor:
- Microsoft Works, maar klikken op het nummer zal de gewenste KIT niet openen "INDEX_Works" (.wks).
- OpenOffice Calc; door adresseringsproblemen werden verschillende versies gemaakt, te openen in functie van de aan uw DVD-speler toegekende letter "INDEX_OpenOffice Calc Drive D" (.ods), "INDEX_OpenOffice Calc Drive E" (.ods) of "INDEX_OpenOffice Calc Drive F" (.ods).
- Een versie voor Excel zonder hyperlinks naar de PDF’s (voor compatibiliteitsredenen) is ook beschikbaar "INDEX_Excel NO links" (.xls).


ALL CONTENTS STRICTLY COPYRIGHT
De reproductie van het geheel of van gedeeltes van de artikelen, plannen en foto’s die in KIT gepubliceerd werden is strikt verboden zonder de geschreven toestemming van de auteurs. De artikels van het tijdschrift verschenen - met hun lacunes of hun fouten - uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs.

Verwezenlijkt door JP.C., F.F., C.P., M.P. & D.W.
© 2008 IPMS Belgium - www.ipms.be

INDEX_Excel NO links.xls (148 Kb)


Free Adobe Acrobat Reader


Home
Contact
Nederlands
Franšais
English
Facebook
Copyright Ⓒ IPMS Belgium 2016