IPMS Belgium - GeschiedenisIPMS anno 1963
De International Plastic Modellers' Society is een internationale vereniging: ze is uniek in haar soort en omvat alle liefhebbers van plastic schaalmodellen. Haar motto is: "Door modelbouwers, voor modelbouwers". Alle mogelijkheden van plastic modelbouw zijn vertegenwoordigd: vliegtuigen, pantsers, schepen, wagens, motoren, figuurtjes, wapens, diorama's, science fiction, enz. In 1963 werd de "Society" opgericht in Groot-Brittannië. Enkele enthousiaste modelbouwers kwamen samen om over hun hobby te praten, ideën uit te wisselen of om tips door te geven. Hun club heette "British Plastic Modellers' Society". Overal ter wereld werden er direkt liefhebbers gevonden en om het internationaal karakter te onderstrepen, werd de naam dan "IPMS, International Plastic Modellers' Society". Vandaag bestaat er een afdeling in praktisch elk land waar modelbouwers in plastic zijn. Het merendeel van deze afdelingen publiceren hun eigen tijdschrift of magazine, waarvan de artikels door de leden zelf zijn geschreven. Vaak specialiseren zij zich in een of ander domein en doen zelf opzoekingen. De activiteiten van de Society zijn veelvoudig: vergaderingen (tijdens dewelke een ervaren lid een paar tips uitlegt b.v.), dia- of film- vertoningen, tentoonstellingen, bezoeken, wedstrijden, enz.

IPMS Belgium anno 1968
De Belgische afdeling werd in 1968 opgericht. In verhouding tot het aantal inwoners is zij de grootste ter wereld. Vijf procent van de leden komen zelfs van over de grenzen. IPMS Belgium is een vereniging zonder winstgevend doel die enkel door liefhebbers wordt bestuurd - geen professionelen - en dus geen cent opstrijken voor hun bijdrage. De productie en de verdeling van de publicaties, de administratie en het beheer worden verzorgd door modelbouwers die daarvoor wat tijd en energie spenderen. Zoals gezegd, IPMS Belgium wordt door modelbouwers voor modelbouwers bestuurd en is op geen enkele manier verbonden aan de fabrikanten van modellen.

Secties of aangesloten Clubs.
IPMS Belgium heeft momenteel ongeveer 25 secties of aangesloten clubs. Deze clubs voorzien, minstens 1 keer per maand, een ontmoetingsplaats waar nieuwe contacten kunnen gelegd worden tussen eigen leden of leden van andere clubs of zelfs op internationaal niveau. Ze organiseren ook tentoonstellingen, wedstrijden, ruilmeetings, begeleide bezoeken aan musea of militaire basissen,... Bestaande, niet aangesloten clubs kunnen, natuurlijk, een aanvraag doen om lid te worden van IPMS Belgium. Als er geen lokale sectie is in jouw omgeving, volstaat het om minstens 5 IPMS leden te vinden om een nieuwe sectie op te richten.

Publicaties
Het eerste magazine werd in Groot-Brittannië gepubliceerd en had als toepasselijke naam "The IPMS Magazine". Het werd aan alle IPMS-leden verdeeld. Indertijd begonnen andere landen aan hun eigen publicaties; er bestaat dus geen "universeel" magazine meer. In België publiceert IPMS sedert lange tijd het tijdschrift KIT. Men vindt er artikels van de hand van leden, handelend over specifieke onderwerpen in modelbouw, met plans, tekeningen en foto's, alles met als doel: alles in Belgische kleuren. Dit sluit nochtans geen andere onderwerpen uit! De KIT wordt gratis verdeeld aan de leden en een aantal oudere nummers van KIT zijn nog beschikbaar.
Lid worden
lndien je modellen bouwt en interesse hebt in beschilderingen en details van wat u bouwt, indien je interesse hebt in wat en hoe anderen bouwen, als je mooiere modellen wenst te bouwen, wanneer je sympatieke vrienden wenst te ontmoeten, sluit dan aan bij IPMS Belgium.
Je kan dit op twee manieren:
je betaalt een normale bijdrage en wordt als "onafhankelijk" lid opgenomen. Je ontvangt het laatste nummer van KIT dat verschenen is en daarna de volgende 3 nummers van het lopend jaar. Sommige handelaars kennen je ook korting toe op vertoon van uw lidkaart. Je krijgt eveneens korting tijdens de door IPMS Belgium georganiseerde evenementen, zoals de National Convention.
Bestaat er een afdeling in jouw streek, dan raden wij je aan via hen aan te sluiten. De bijdrage zal soms iets hoger liggen, maar je geniet van extra voordelen: regionale informatie, talrijkere vergaderingen, vlottere contacten, ... Je kan zelf een sectie kiezen of een nieuwe oprichten.

Wens je aan te sluiten?
Klik hier op : IPMS Belgium Lidmaatschap . Je hoeft nu nog alleen in te schrijven via het aansluitformulier op de website je lidgeld betalen. Je lidkaart en je eerste KIT magazine worden dan zo snel mogelijk opgestuurd.

Home
Nederlands
Français
English
Facebook
Contact : ipms.belgium.the.prez@gmail.com
Copyright Ⓒ IPMS Belgium 2016